Gender succes stories - logo overheid BZ

Uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

 

RVO.nl voert opdrachten uit namens verschillende ministeries, waaronder de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ook werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie.

 

(maart 2018)

 


Colofon

Loading ...