Aandacht voor gendergelijkheid in RVO-projecten 


RVO.nl streeft naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de internationale programma’s, zoals het Dutch Good Growth Fund, Fonds Duurzaam Water, en het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden. 

 

Bianca Leemkuil, Teammanager Internationale Ontwikkeling, vertelt in dit filmpje wat zij verstaat onder gendergelijkheid, en waarom het thema gender zo belangrijk is binnen de verschillende programma’s van RVO.nl. Ze deelt tevens haar visie op de rol van RVO.nl, en ze sluit af met een boodschap voor mannen én vrouwen. 

Introductie

Loading ...