Mozambique

Vrouwen achter het stuur

Verbeteren van de lokale infrastructuur voor organische suikerrietteelt 

Ecofarm - verbeteren van de lokale infrastructuur


Het Ecofarm-project stelt boeren in staat coöperaties te vormen die gezamenlijk op een grotere schaal organisch suikerriet verbouwen. Door samen te werken kunnen boeren meer verschillende gewassen telen en dus meer voedsel verhandelen. Boeren vergroten zo hun eigen voedselproductie waardoor de lokale voedselzekerheid toeneemt. Ook zal een verbeterde infrastructuur bijdragen aan meer economische activiteiten in de Chemba-regio. 

Geen onderscheid tussen vrouwen en mannen

Ecofarm heeft van meet af aan het initiatief genomen om zoveel mogelijk lokale werknemers in dienst te nemen en op te leiden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen. Dit is vastgelegd in bestaand beleid en wordt breed uitgedragen. Daarnaast hecht Ecofarm veel waarde aan het samenwerken met de lokale bevolking. Het bedrijf zoekt nadrukkelijk naar mogelijkheden om werkgelegenheid te bieden. Het creëren van lokale banen draagt bij aan meer draagvlak onder de direct betrokken gemeenschappen en voorkomt sociale onrust die kan ontstaan door het aantrekken van werknemers van buitenaf.


Mozambique - Ecofarm - kaart regio

De Chemba regio in Mozambique kenmerkt zich door een droog en warm klimaat en een lage bevolkingsdichtheid. In deze regio is een groot gebrek aan toegang tot markten en energievoorzieningen. Boeren leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw.

Kansen voor vrouwen

Vrouwen krijgen door middel van vaardigheidstraining de kans om posities te bekleden die eerst uitsluitend werden uitgevoerd door mannen. Ze worden actief aangemoedigd om gebruik te maken van de opleidingsmogelijkheden voor verschillende functies, zoals chauffeur en bestuurder van zware machinewerktuigen. Momenteel zijn er evenveel vrouwen als mannen tractorbestuurder. EcoFarm geeft echter de voorkeur aan vrouwelijke chauffeurs. Volgens EcoFarm gaan vrouwen beter om met het materiaal, veroorzaken minder schade en maken minder kosten. Ook blijken vrouwen betrouwbare werknemers te zijn die zorgvuldig werken en hun afspraken consciëntieus nakomen.  

Mozambique - Ecofarm_113
Mozambique - Ecofarm_114
Mozambique - Ecofarm_115
Mozambique - Ecofarm_116

Gelijke rechten

Binnen EcoFarm hebben mannen en vrouwen gelijke rechten, ook op het gebied van salaris. Ecofarm vindt dat de te verrichten werkzaamheden het salarisniveau moeten bepalen en niet het geslacht van de medewerker. Bij elke functie hoort een specifiek salaris en dit draagt bij aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Veel van de functies worden bekleed door zowel mannen als vrouwen. Dit geldt ook voor de senior posities waarin relatief veel vrouwen werkzaam zijn. Een derde van de werknemers is vrouw en er is speciale aandacht voor zaken zoals zwangerschapsverlof. Ook is er voor vrouwen de gelegenheid hun kinderen mee te nemen naar hun werk om zo borstvoeding te geven. Hierdoor wordt het voor vrouwen makkelijker om het moederschap te combineren met werken buitenhuis.    


  Kaart - terug naar overzicht

Naar overzicht projecten

Mozambique - Ecofarm

Loading ...