Zimbabwe

 

Handelsmissie en training voor vrouwelijke ondernemers uit Zimbabwe

Ondernemen vanuit je talent, is ondernemen vanuit je hart” 

Zimtrade - promotie, rekrutering en screening van vrouwen 


De afgelopen jaren laat Zimbabwe een toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt zien en een groeiend aantal vrouwen start een eigen onderneming. In samenwerking met de ambassade in Harare ondersteunde RVO.nl vrouwelijke ondernemers in het creëren van kansen voor de ontwikkeling en het herstel van de Zimbabwaanse economie. 

 

Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap staat de laatste jaren op de politieke agenda in Zimbabwe. Daar komt bij dat het Nederlandse bedrijfsleven recentelijk interesse toont in het zaken doen in Zimbabwe. Samen met de lokale partner Zimtrade organiseerde de ambassade de promotie, rekrutering en screening van vrouwen. Ze brachten de ondernemersbehoeften in kaart van 21 geselecteerde onderneemsters uit de agri-business, de horticultuur, de creatieve industrie (mode en ontwerp) en verscheidene dienstverlenende activiteiten.  

Zimbabwe handelsmissie_121

Persoonlijke ontwikkeling

Vooral persoonlijke ontwikkeling door middel van netwerken, peer coaching en mentorschap bleek relevant. De trainingen waren gericht op talentonwikkeling en persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen. Ook werden ambitieuze doelstellingen vastgelegd ten aanzien van business innovatie. Zo was er een marktplaats waar lokale organisaties zich konden presenteren om nader kennis te kunnen maken met de deelnemende vrouwen. De impact van het werken op basis van je persoonlijke talenten bleek een eye-opener.  

 

Op handelsmissie

Nederlandse organisaties speelden een belangrijke rol in de training en organisatie van een handelsmissie naar Nederland. Deze missie was een mooie kans voor de Zimbabwaanse onderneemsters die allen willen uitbreiden en investeringen willen doen in nieuwe productieprocessen en producten. Voor Nederlandse bedrijven was de missie een goede gelegenheid om in contact te komen met talentvolle vrouwelijke ondernemers uit Zimbabwe.  

Zimbabwe handelsmissie_122
Zimbabwe handelsmissie_123

Van elkaar leren

Meer dan 75 onderneemsters, ondernemers en professionals uit Zimbabwe en Nederland legden waardevolle links voor de ontwikkeling van hun bedrijven. Samen met Nederlandse bedrijven en De handelsmissie heeft bijgedragen aan het creëren van lokale werkgelegenheid experts deden de vrouwen in workshops kennis op over nieuwe technologieën, producten en markten, strategie, kwaliteitsmanagement, social media, pitchen, werk-prive balans, toegang tot financiering en circulaire ondernemerschap in ketensamenwerking. Uiteindelijk heeft de handelsmissie bijgedragen aan het creëren van lokale werkgelegenheid doordat twee deelnemende bedrijven konden uitbreiden met in totaal 8500 nieuwe toeleveranciers.Kaart - terug naar overzicht

Naar overzicht projecten

Zimbabwe handelsmissie

Loading ...